20 de gener de 2020

Una ciutat sostenible a l’horitzó dels pressupostos

La Setmana passada feia una introducció del que serà el pressupost municipal per a l’any que acabem d’encentar. Grosso modo vaig definir les principals línies de treball i avui em centraré en una elles: la transició cap a un model de ciutat cada cop més sostenible, verda i habitable. Es tracta d’un objectiu que continua la línia encetada en el mandat anterior amb el Projecte Cornellà Natura com a eix central, i que fixa, en un horitzó d’ aproximadament una dècada, els pilars per arribar a aquest model. Un full de ruta i uns plantejaments pels quals vam rebre un reconeixement internacional amb el premi European Green Leaf 2019.

Com ja vaig dir en el seu moment, el guardó és un estímul per seguir treballant en aquesta línea, i per continuar construint una ciutat sostenible i saludable des de la transversalitat, tot tenint en compte el rol social de l’espai públic com a escenari de relació i mediació ciutadana, però també com a espai net, incorporant la visió ambiental de forma amplia.
Més del 30% del nostre pressupost de 2020 estarà destinat a això des de diferents àmbits d’actuació. Més de 25 milions d’euros es destinen només al manteniment i millora dels nostres espais comuns: els carrers, les places, els parcs, els jardins i també els equipaments, la neteja i els residus. Així mateix, invertirem 1 milió d’euros en continuar impulsant els eixos del Cornellà Natura amb projectes com ara l’ampliació dels carrils bici, la millora de les zones verdes, el pla de protecció solar als parcs o el projecte ‘reforesta.Natura’, entre d’altres, per aconseguir el màxim de superfície verda i treballar-ne la connectivitat mitjançant els corredors verds. En paral·lel, el capítol d’inversions directes, amb un total de 5 milions d’euros i, la partida de més de 500.000 euros dels Pressupostos Participatius contemplen projectes en aquesta línia.

Posem en marxa tota la maquinària del pressupost convençuts i amb la tranquil·litat de poder tirar-los endavant gràcies a la situació financera municipal, assumint-t’ho gràcies als recursos propis, sense tenir en compte els pressupostos de la Generalitat o de l’Estat. Tenim clar el camí per construir i progressar cap a una Cornellà més verda i més humana. I en aquest camí és del tot imprescindible que tots i totes assumim el rol de ciutadans responsables, respectuosos i amb un compromís real i efectiu amb la ciutat.

17 de gener de 2020

Si patiu pel fred, activitats familiars a cobert

Es preveu un cap de setmana de fred. Però tot i així, de moment en petites pinzellades a l’espera del bon temps, també hi ha activitats per fer a cobert i adequades a les famílies per seguir gaudint de la ciutat. Per exemple els Dissabtes Familiars a la Xarxa de Biblioteques de Cornellà, cada setmana, una cita per als més petits; aquest dissabte 18 li toca a la Central, amb un espectacle de música. Les tres biblioteques de Cornellà s’omplen d’activitats cada setmana, moltes d’elles adreçades al públic familiar, però també n’hi ha d’adultes; i moltes vinculades amb la lectura, però també emmarcades més en general en el coneixement i la formació. Aviat, tindrem dos centres de lectura més a Almeda i a Fontsanta-Fatjó, per acostar aquestes opcions a tots els barris.

També tenim una altra opció cultural al Museu Palau Mercader, com és habitual, amb la visita guiada dels diumenges al matí, acompanyada en aquesta ocasió per l’activitat musical en què s’explica com funciona l’antiga pianola de la família Bell-Lloch. I no oblideu tant l’exposició de la planta baixa com la mostra permanent que el Museu de Matemàtiques té a la planta superior del Palau.

I si encara preferiu no sortir de casa, podeu pensar-vos què fareu més endavant, penseu que ja es poden comprar les entrades de la programació municipal de teatre i música Cornellà Escena del primer semestre i dels propers espectacles de l’Auditori de Cornellà, que començaran a partir del cap de setmana vinent. D'opcions, no en falten!

13 de gener de 2020

Nuevos presupuestos para una ciudad más humana

Empezamos 2020 y con él una nueva década y nuevos presupuestos pensados para marcar y reafirmar un proyecto municipal que se inició con la nueva legislatura, y sobre la cual fijamos nuestra hoja de ruta.
Hemos confeccionado los presupuestos con objetivos claros y precisos, y con los deberes hechos para dar solidez a nuevos proyectos. Son unas cuentas realistas y coherentes con nuestros recursos propios, y prudentes y financieramente estables para hacer frente a la posible recesión económica que se acerca (según los expertos), y para preservar nuestro objetivo de no endeudarnos. Pero además, son equitativos y equilibrados para dar respuesta a las necesidades de las personas y de la ciudad sostenible y saludable que queremos.
Con un crecimiento moderado, en torno al 2%, las partidas presupuestarias obedecen a los criterios mencionados anteriormente.
Más de un 30% de este presupuesto se destina, desde diferentes áreas, a favorecer la igualdad y evitar la fractura social. Fortaleciendo los servicios sociales para los colectivos más vulnerables, la educación, la cultura y el impulso de hábitos de vida saludable.
Alrededor de este mismo porcentaje (34%) lo destinamos a hacer que la ciudad sea un espacio de convivencia y a garantizar la transición hacia un modelo más verde y humano. Para ello, el proyecto Cornellà Natura estará dotado con más de un millón de euros para continuar dando forma a esta ciudad, cada vez más enfocada a que las personas la hagan suya y que los espacios y las zonas verdes formen parte de nuestro hábitat cotidiano.
Quiero también remarcar los numerosos recursos que destinamos al mantenimiento del espacio público, que se lleva una gran parte del presupuesto, y quiero hacer un llamamiento al civismo, al respeto y a la convivencia; aspectos fundamentales para que todos y todas sumemos, la ciudad crezca y repercuta en nuestro bienestar personal y colectivo.