18 de juny de 2012

L'Acord Social comença a caminar

Dilluns passat, en la primera reunió de totes les entitats i agents que vam subscriure l’Acord Social contra la Crisi, es van presentar alguns projectes que ja comencen a prendre forma per oferir alternatives a algunes de les famílies de la ciutat que ho estan passant més malament. Un d’ells va ser el relacionat amb la intermediació en l’execució d’hipoteques, donant un pas més en el treball ja engegat fa uns mesos per la Federació d’Associació de Veïns de Cornellà. La iniciativa, que figura com a una de les accions del propi “Acord Social 2012-2016”, passa per incorporar a l’Oficina Municipal de l’Habitatge la funció d’atenció a les persones sotmeses a una procés d’execució hipotecaria, per tal de derivar-les a l’Agència de l’Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta Agència està previst també signar un conveni de col•laboració per tal d’actuar de forma conjunta en els processos de mediació amb les entitats financeres i explorar fórmules alternatives a la pèrdua de l’habitatge.
En paral•lel, se subscriurà un conveni amb la Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà, para tal de facilitar assessorament legal a les famílies amb aquesta problemàtica, així com, també, oferir suport en un altre àmbit que afecta a moltes persones de la ciutat: el tema de les “participacions preferents”.

Tal com vaig comentar fa uns dies, estem treballant en el foment de l’ocupació, amb la contractació, a través de l’empresa municipal ProCornellà, de persones de Cornellà en situació d’atur perquè intervinguin en actuacions i obres públiques de la ciutat.
L’Acord Social comença a fer passos, petits, però ferms, amb la voluntat d’ajudar, mica en mica, a tots aquells que més ho necessiten. No són la solució al problema global, però és sens dubte el camí de resistència que hem iniciat a la ciutat per tal de fer un exercici solidari de responsabilitat compartida, amb la intenció de protegir la cohesió social. I en aquesta línia aniran altres projectes en què s’està treballant com ara una “Botiga solidària”, sense oblidar altres accions per reactivar l’economia local.