21 de gener de 2013

Moviment de la població

El passat divendres em van passar, com cada any, l’estudi d'evolució de la població, i he estat analitzant-ho amb les meves notes de l’any passat. Algunes de les tendències que es veien es refermen: pèrdua de població estrangera, un 6’3% menys (978 habitants) respecte a l’any anterior, mentre que la població autòctona ha augmentat en un 0’4% (309 habitants). Els dos fets fan que la població de Cornellà disminueixi lleugerament, un 0’7% (669 habitants), per deixar un total de 87.860 habitants, trencant parcialment la tendència d’estabilitat que es venia observant des del 2008.
Ho deia l’any passat, els moviments migratoris estan estretament units a la situació econòmica dels territoris; tant l’augment de l’atur com la manca d’inversions en la nostra comarca, són part de les raons que expliquen aquesta evolució de la població i també el descens de la natalitat.