11 de novembre de 2013

La política al servei de les persones

Dimarts passat els grups municipals del PSC i d'ICV-EUiA vam signar un acord per “aprofundir en la defensa de l’acció social, ocupacional, cultural i econòmica de la ciutat”. És un document que recull compromisos concrets, en un moment d'important fragilitat social, en què els ajuntaments som la frontera i hem de donar respostes per combatre els dèficits que s’estan produint en matèria social per part de les administracions central i autonòmica, així com també per mantenir i defensar els drets que hem aconseguit al llarg d’anys de molt treball, sacrifici i esforç. És un acord que té la voluntat de sumar des d’una mirada d’esquerres.

Hem prioritzat tot allò que tenim en comú, i no el que ens diferencia, perquè són moments per unir esforços, per a escoltar, per a recollir propostes de millora i per a desenvolupar accions concretes i, també, seguir discrepant en aquelles altres qüestions en què no compartim la mateixa postura. L’acord no comporta que ICV-EUiA entri al govern de la ciutat, però sí que creem un “espai” de seguiment, control i avaluació de les mesures que emprenguem en benefici de les persones que viuen a la nostra ciutat.

Estic convençut que el resultat de l'acord ens ajudarà a disposar de més possibilitats per afrontar els grans reptes que tenim davant, aprofundint en totes les polítiques socials culturals, ocupacionals i econòmiques que podem fer a la nostra ciutat, just en uns moments, en que s’estan debatent dos projectes de Llei que poden afectar greument la nostra autonomia d’acció de govern, i que poden amputar competències que posarien en perill serveis com “les escoles bressol, els serveis socials, les accions en polítiques d’ocupació, la gestió i manteniment d’equipaments culturals, esportius i socials, la nostra capacitat de crear riquesa per la ciutat...”

Només l’acció pública pot garantir la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Ningú que viu a Cornellà no podria gaudir de determinats serveis, si no fos per l’esforç comú. La política s’ha de dignificar, ha de ser útil a les persones i ha d’estar al costat i al servei del benestar comú. Aquest acord persegueix també això, des de la responsabilitat i el compromís.