2 de maig de 2016

Al costat de les empreses familiars

El 66% del teixit empresarial català són empreses familiars que generen més del 50% de l’ocupació. Són organitzacions que s’impliquen i generen riquesa en el territori on s’ubiquen, contribuint, alhora, a millorar la cohesió social. Per tot això, és important que puguin disposar d’instruments que els permeti garantir els seus processos de relleu generacional i la seva continuïtat. I amb aquesta premissa fa uns dies vam signar un conveni amb PIMEC per treballar conjuntament en aquest àmbit amb les empreses de la ciutat. Aquest acord permetrà a les societats familiars de Cornellà afegir-se al Protocol Familiar de PIMEC, a partir del qual s’ofereixen serveis de consultoria en els processos de relleu generacional des de diferents àmbits.
Aquesta iniciativa, públic-privada neix amb la voluntat de sumar recursos i coneixements per promocionar les nostres empreses locals i de retruc fer créixer econòmicament la ciutat. És un pas més en la nostra voluntat d’enfortir el nostre teixit empresarial i que se suma a projectes i iniciatives que ja portem a terme a la ciutat des de fa molts anys, amb el Centre d’Empreses i el Viver d’empreses o amb altres plataformes de desenvolupament. Les empreses locals són el motor de dinamització de la ciutat i les seves fonts de riquesa. Si el teixit empresarial creix, la ciutat se’n beneficia, i ens en beneficiem tots.