21 de novembre de 2016

Soterrament de la línia d’alta tensió del barri Fontsanta

Avui, després de molts entrebancs, ja és una realitat: ha passat a la història el traçat de la línia de torres d’alta tensió que passava pel barri Fontsanta – Fatjó. Ara només queda una a tot el terme municipal, al límit nord de la ciutat amb l’Hospitalet.
No ha estat fàcil. L’any 2002, el Parlament de Catalunya va instar al Govern de la Generalitat a impulsar un procés de negociació amb les empreses elèctriques, a les administracions Locals, a la Generalitat i a l’Estat per al soterrament i/o desplaçament de determinades línies, en el termini de 10 anys, acordant el finançament de les obres i els terminis d’execució, i donant prioritat als treballs en zones urbanes. Malgrat això, i per diferents circumstàncies, la Generalitat no ha donat compliment al mandat del Parlament ni al Pla d’Energia, el tema va quedar en un “limbo” administratiu i jurídic que hem pogut desencallar gràcies a la tenacitat i voluntat dels municipis. Finalment, el 30 de novembre de 2015 vam signar un conveni entre els Ajuntaments de Cornellà i el de Sant Joan Despí per impulsar i executar el projecte amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i un altre amb Endesa.
A vegades, les coses no són com tu has previst, et trobes problemes burocràtics, tècnics o falten recursos econòmics, que s’han d’afrontar i resoldre. Més de 10 anys han passat des de el primer pas que ha fet possible eliminar aquestes torres, ha plogut molt, ha calgut superar moltes traves, però la tenacitat del món local, dels seus governs, i de la seva capacitat de resposta i finançament amb recursos propis ho ha fet possible. La política no pot ser ni esclava de la burocràcia ni pot emparar-se en ella per la seva manca d’acció.