29 de maig de 2017

Manifest per la Dignitat

Encara que sembla que la situació econòmica millora, les alertes socials i la realitat diària al carrer no sembla donar gaires senyals positives, ja que ens trobem cada dia amb moltes famílies a Cornellà en situació de risc social i vulnerabilitat, sense feina i amb pocs recursos per fer front el dia dia. Per això a Cornellà continuem mantenint les mateixes propostes i ajuts socials que al principi de la crisi, perquè la fractura va ser molt gran i les seqüeles encara duren.

Donar visibilitat a aquestes situacions de vulnerabilitat és un pas per conscienciar-nos i seguir treballant perquè tothom pugui tenir les seves necessitats més bàsiques cobertes, és una qüestió de dignitat, de compromís i de solidaritat. Per fer-ho visible, farem novament les Jornades de la Dignitat del 6 al 8 de juny i convido a tothom a afegir-s’hi al manifest i participar activament. La suma de petits gestos poden aconseguir grans coses i la solidaritat és molt important per moltes persones en aquesta ciutat.