13 de febrer de 2009

Dinamitzar el mercat laboral

Els actuals índexs d'atur assenyalen les conseqüències més amargues de la situació econòmica que afecta la vida de moltes famílies. Per això hem d’actuar amb decisió i compromís. No és moment de lamentacions ni de resignacions sinó d’acció responsable, sense crear falses expectatives.
Malgrat no tenir competències en temes d’ocupació, a Cornellà sempre hem tingut una actitud activa tant en moments de bonança econòmica com ara. L’actual situació requereix més esforç i això és el que estem fent a partir de la duplicació de recursos, serveis i equips professionals a través de les nostres polítiques d’ocupació. Treballem des d’un vessant integral: orientació, formació i inserció. Disposem de la col·laboració de la Generalitat i la Diputació, a través de les quals destinarem 2 milions d'euros per a formar persones en atur i els col·lectius amb més dificultats d'inserció laboral.
Engegarem programes i cursos adaptats a les seves necessitats. Impulsarem itineraris personals, amb assessorament tècnic i amb opcions que fomentin la igualtat d'oportunitats. Però hem de ser conscients també que cal treballar braç a braç amb els agents socials i econòmics. En aquest marc, potenciem la col·laboració amb les empreses per a captar les seves necessitats i crear sinèrgies positives.