4 de maig de 2009

Creació del Consell Municipal de Salut

Dimecres vinent es constituirà el Consell Municipal de la Salut de Cornellà, un fòrum que reunirà representants municipals, ciutadans i de les entitats que treballen en temes de salut. El seu objectiu és canalitzar la participació ciutadana en els afers relatius a la salut a Cornellà. Tot i ser un àmbit molt important de les polítiques públiques, en la salut és poc habitual disposar d'aquests espais de diàleg amb la ciutadania. A Cornellà hem decidit impulsar-ho, al marge de què les competències depenguin d'una altra administració, perquè l'opinió ciutadana podrà influir i enriquir la pràctica del govern municipal. Aquest diàleg, aquesta corresponsabilitat, tal i com s'expressa en els altres consells municipals, aporta noves visions i percepcions tant necessàries com convenients.