18 de setembre de 2009

Normalitat a les aules, i realitats a l'abast en l'inici de curs

Aquesta setmana l'hem començat amb el retorn a l'escola. A destacar sobretot la normalitat, entre educació infantil, primària i ESO són uns 9.300 alumnes a la ciutat, més els de Batxillerat i Cicles Formatius que comencen la setmana vinent.
No hi ha hagut incidències cosa que ens permet concentrar-nos en què es tracta d'un curs important, hem de començar a veure realitzats els compromisos de la conselleria d'Educació, en el pacte signat el abril passat. De forma significativa, es crea una zona educativa per a Cornellà com a unitat de planificació, i es posaran en marxa l'EBE i la fusió en un sol centre d'adults, així com les vinculacions entre centres de primària i secundària.
També hi ha moltes accions i projectes en què els centres educatius s'impliquen, i en què col·laborem per complementar la seva tasca educativa, millorant la seva coordinació, o facilitant la seva atenció a circumstàncies específiques de l'alumnat (com és el cas de les aules d'acollida, les Unitats de suport a l'Educació Especial, etc.).
Curs a curs, hem treballat per tenir eines que ofereixin una oferta educativa, àmplia, integradora i basada en l'equitat i els valors de ciutat. És un fet que tots tenim ambició i voluntat de participar en aquest projecte de present i de futur fonamental per a una societat del coneixement.