5 d’octubre de 2009

El FEIL, un instrument més per combatre la crisi

Aquest Fons extraordinari aprovat pel Govern Central a finals de l’any passat ha estat una injecció important per generar activitat econòmica en els territoris, mantenint i creant llocs de treball en el sector de la construcció, en uns moments de pèrdua de llocs de treball en altres sectors productius i de serveis, a més de la reducció de la capacitat econòmica dels municipis.

Les expectatives que va generar la seva creació han estat superades. Les veus crítiques que es van escoltar han anat minvant a mesura que s’anava complint el seu calendari d'actuació.

A Cornellà varem presentar 15 projectes, contemplats en el nostre programa de treball (el que vàrem fer és anticipar el seu calendari d’execució). Els criteris per a la seva selecció van ser diversos, però fonamentalment es pretenia que completessin les intervencions que estaven programades en els diferents barris del municipi, i al mateix temps poguessin crear més llocs de treball. (veure les dades dels projectes a www.cornellaweb.com)

La previsió d’ocupació directa del conjunt d’actuacions era de 297 llocs de treball i finalment seran uns 431, és a dir un 45 % més. El conjunt d’ocupació haurà comportat el manteniment de 204 llocs de treball i la creació de 227. Cal esmentar que aquests intervencions també han comportat un augment d’activitat econòmica en altres sectors.

A data d’avui, les previsions són que es compliran els calendaris d’execució pràcticament en la totalitat de projectes. Sis dels projectes ja han finalitzat, dos més finalitzaran en els propers dies i la resta durant el darrer trimestre de l’any. La situació de l’execució global de les obres se situa a finals del mes de setembre a prop del 70 %.

Solament hi haurà una obra que hem hagut de demanar una pròrroga de dos mesos per poder finalitzar-la, que comportarà que pugui ser una realitat a finals del primer trimestre de 2010; em refereixo a les obres de transformació del sector institucional, donat el fet que al costat de l’Església de Santa Maria s’han trobat restes romanes i medievals que han fet que les obres s’aturessin per descobrir el seu contingut i estudiar el seu valor històric.

Previsiblement s’han trobat els orígens dels primers assentaments humans que va tenir la nostra vila (murs d'una antiga vila romana, un antic forn, sitges d'emmagatzematge, els fonaments de l'antic campanar, un enterrament i diverses restes ceràmiques). A hores d’ara s’està analitzant i valorant el contingut que s’ha trobat per prendre les decisions més adients sense precipitar-se. En aquest sentit es va acordar en el darrer Ple Municipal establir les actuacions que es durien a terme, subjectes al valor de la troballa i al contingut dels informes dels experts. Per prendre la millor decisió cal disposar de la informació completa i necessària que a hores d’ara no tenim.

La pregunta sobre què passaria a partir del 31 de desembre ja té resposta, hi haurà un segon Pla, amb menys recursos econòmics però que previsiblement anirà en la línea d’ampliar els objectius del primer. És una bona noticia per a tots. Nosaltres ja hem començat a treballar amb projectes que puguin ser finançats per aquest nou Fons i que complementin la inversió que teníem prevista per l’any vinent amb altres recursos, establint prioritats en funció de les necessitats que tenim.