1 d’octubre de 2010

Mobilitat més sostenible

Aquesta setmana vam incorporar a la xarxa de carrils bici de la ciutat un tram que uneix Cornellà i Sant Joan Despí pel lateral de la Via Llobregat, amb uns 1.200m totals de recorregut. Precisament, ahir aprovàvem al ple el Pla director de la bicicleta, que és un full de ruta d’infraestructures i mesures per tal d’aprofundir en la difusió de les bicis com a mitjà de transport alternatiu i vàlid en una ciutat com Cornellà. Tot i les dificultats que hi pugui haver per l’orografia, o la configuració urbana, estem treballant ja des de fa anys, en incorporat canvis de pautes de conductes, i hem fet una reflexió sobre el que podem aconseguir. Aquesta aposta, que contribueix a fer una ciutat més sostenible, es desenvoluparà més a través d’aquest Pla director, i seguirem avançant progressivament en el futur. Per això, cal participació, i també conscienciació, per part de tota la ciutadania, siguin vianants, conductors, o ciclistes, que han de saber també compartir els nous espais que han guanyat de manera ordenada i cívica, essent un guany per a tothom.