3 de setembre de 2012

Mirar cap a endavant, davant una tardor confusa

Ens tornem a retrobar després del mes d’agost, quan ja moltes persones inicien de nou l’activitat laboral i altres continuen afrontant amb molta preocupació el seu futur. Tenim en l’horitzó un nou curs que augura una tardor confusa a nivell social, per veure com ens afecten les retallades en educació i sanitat, i una immensa incertesa en el terreny econòmic, que previsiblement generarà més dificultats per a tothom, esperant un rescat que no l’atura ni la pujada dels impostos directes i indirectes, i que provoca un escenari massa complex en la seva gestió i repercussió social.
Tenim, una mica, la sensació de nedar a contracorrent. Amb un plus més de dificultat ja que la Generalitat de Catalunya ha sol•licitat al Govern Central el rescat per falta de liquiditat. Un rescat que els ajuntaments volem i reclamen que una part sigui per cobrir els compromisos que el Govern de Catalunya ha deixat de complir en els darrers temps i que afecten a serveis bàsics que oferim als nostres ciutadans i ciutadanes.
Però, com sempre, vull remarcar que malgrat tot, no hem de perdre mai l’ànim. Hem recarregat piles per continuar treballant, per mirar cap a endavant i fer un esforç comú per millorar, per superar dia a dia les dificultats, per aprofitar les oportunitats que se’ns presentin i per crear de noves, davant, no ho nego, d’una tardor massa confusa.