29 de juliol de 2013

Ple municipal de decisions importants

Dijous va tenir lloc el darrer ple municipal abans de l’estiu. No va ser precisament lleuger, perquè van coincidir alguns temes molt importants que val la pena tractar amb deteniment.

Hem portat al ple l’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità en diversos àmbits de Cornellà, i el Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) que hi anirà lligat. Són dos instruments que serveixen per organitzar el territori de la ciutat i determinar els seus usos: equipaments, habitatges, zones verdes, activitat econòmica... No són canvis puntuals sinó que hem volgut fer un plantejament de reflexió i proposta àmplia i detallada de les principals zones que poden ser objecte de captar noves inversions i desenvolupar actuacions de creixement en els propers anys a la ciutat.
És un procés complex i, a la vegada, molt important per al nostre futur social, ambiental i econòmic, ja que ens ha de facilitar els criteris d’actuació necessaris per afrontar noves realitats i poder donar sortida a diferents alternatives de desenvolupament, estar preparats per acollir noves activitats econòmiques, mantenint l’equilibri d’usos residencials, de sistemes, d’espais verds, etc. El PGM i el PAUM són només instruments per a planificar, i no són inamovibles. El llenguatge urbanístic és complex, i més sense tenir plànols davant, per això no hi entraré en detalls, ja que a més abasten molts àmbits i actuacions a diversos llocs. Els acords passen ara a la fase d’informació pública. Vull remarcar que els portaveus dels grups municipals han valorat que aquesta proposta s’ha tirat endavant amb la màxima claredat i diàleg possibles, al marge, òbviament, de les seves diferents opinions.

El ple també va aprovar el Compte General de l’Ajuntament de l’any 2012, que inclou el mateix Ajuntament, l’institut municipal de ràdio, i l’empresa municipal Procornellà. El resultat del Compte General, en el fons, verifica que els comptes són estables i que estan ben fets. Cal destacar que la situació econòmica de l’Ajuntament és bona, tot i la conjuntura general.
Aquesta bona situació també ens permet flexibilitat per aprovar al mateix ple una reestructuració del deute de l’empresa municipal, Procornellà.
L’oposició fa temps que insisteix en què la situació de l’empresa és insostenible. I vull fer un apunt, aquí. Com és lògic, l’activitat immobiliària ha caigut, i el valor dels terrenys també: evidentment Procornellà no pot estar en la mateixa situació que estava fa deu anys, això no és cap secret ni s’amaga res a ningú. Però hem de tenir present que Procornellà continua sent un instrument fonamental per al nostre futur, no dic del futur de l’empresa, sinó de la ciutat.
És clar que Procornellà té molts actius immobiliaris que ara, enmig de la crisi, no es venen. Són actius immobiliaris que és bo mantenir, perquè poden generar plusvàlues per a la ciutat en un futur. Per a la ciutat, repeteixo.
Posaré un exemple ràpid: l’empresa municipal en el passat va comprar els terrenys de l’antiga Pirelli per 2.500 milions de pessetes, i va aconseguir vendre’ls al World Trade Center, per fer-hi un gran projecte empresarial, per 5.500 milions. El benefici va ser per a la ciutat, i vam guanyar a més molts llocs de treball.
La situació actual és difícil, tant a Cornellà, com a tot arreu. Procornellà podria vendre alguns actius, sí. Però desfer-se d’aquests actius ara, voldria dir malvendre’ls, i per ara crec que convé més defensar les nostres posicions, que preferir que les plusvàlues vagin a parar a promotors privats en el futur. Si la situació econòmica de l’Ajuntament és bona, si per la construcció de tots els equipaments que tenim a la ciutat no devem ni un euro, si en aquest pressupost hem pogut incorporar moltes inversions socials quan més falta fan, és perquè la gestió d’anys anteriors ens ho ha permès. I en aquesta bona gestió hem d’incloure les operacions de Procornellà: la pregunta és, qui volem que guanyi diners amb aquests terrenys? El sector privat, o la ciutat disminuint la seva capacitat de pressió fiscal?

Per acabar amb els temes que vam tocar al ple, també vam aprovar una moció conjunta presentada per ICV-EUiA i el PSC, recolzada per CiU, per promoure una commemoració pedagògica del tricentenari del 1714. Crec que he reproduït bé el títol, perquè en llegir-lo un grup municipal va opinar que promovem la ruptura i l’aventura sobiranista. No és així, el text de la moció parla de promoure el coneixement de la història, perquè la història s’ha de poder explicar, i s’ha de poder compartir, perquè cadascú en pugui treure les seves conclusions. La ciutat de Cornellà ha d’incorporar-s’hi per poder explicar la seva part de la història, fomentant l’esperit cívic i constructiu, amb la col•laboració d’entitats, en l’àmbit de la cultura, el patrimoni, i l’educació, fomentant el respecte.

Dit tot això, crec que només em queda desitjar-vos a tots i totes un bon i merescut descans, si és possible, i sobretot, bon estiu i que ens retrobem el setembre amb noves energies.