27 de gener de 2014

Esforços contra la pobresa

Hem parlat molt de la crisi, de com ha agreujat la situació de moltes persones i les seves famílies amb la pèrdua del lloc de treball, amb dificultats per pagar un lloguer o una hipoteca o fins i tot per atendre el pagament de factures de subministraments o de despeses de manutenció. Hem vist en aquests darrers anys com l’índex de pobresa ha crescut, com hi ha un nou perfil de persones que, de forma sobtada, s’han vist immerses en situacions complicades. No són persones excloses, però poden trobar-se en risc d’exclusió si determinades dinàmiques es mantenen en el temps. A més, el més greu és que la situació pot abocar els seus fills i filles a un risc clar d’exclusió social.

Cal actuar, per tant, de forma contundent sense fissures, ni demagògies. La realitat de les persones i el seu benestar ha de ser un camí recte i directe. A Cornellà ho tenim molt clar des de fa temps, en els darrers sis anys hem augmentat prop d’un 300% els pressupostos en acció social i establim mecanismes per intentar pal·liar una situació que requereix un compromís de les administracions competents. En 2013 vam destinar més de 50.000 euros a ajuts per a pagar les factures de subministraments de famílies que no podien fer-ho, més del doble que a l’any anterior, i es van repartir 222 ajuts de fons de cohesió social de cooperació de la companyia Agbar. També hem atès i intervingut en més de 260 casos de desnonaments, i hem actuat en consciència amb les beques menjadors, congelades des de fa alguns cursos per la Generalitat, per cobrir les necessitats bàsiques de la població infantil de la nostra ciutat, i a l’agost vam servir més de mil àpats a nens i nenes que no tenien recursos.

Sempre dic que la voluntat ha d’anar acompanyada de fets. Calen actuacions, consens i voluntat perquè hem de donar respostes i la pobresa no s’atura sola, l’hem de parar entre tots.