14 de febrer de 2014

Respecte i coresponsabilitat per a mantenir la ciutat

Cornellà ha crescut molt en equipaments i en serveis públics durant aquests últims anys. De fet, aquest mes celebrem el primer any de la posada en funcionament de dues instal•lacions municipals de primer nivell, com són la biblioteca Sant Ildefons i el Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader, que han completat la xarxa d’equipaments fins a arribar als 83 amb els quals compta la ciutat actualment.
Però tot el que hem aconseguit, tot allò pel que hem treballat, necessitem conservar-ho, necessitem cuidar-ho i respectar-ho, ser coresponsables per a evitar que es degradi, fent-ne un bon ús i rendibilitzant-ho al màxim.
Al seu manteniment, al dels equipaments i centres educatius, als parcs i jardins, a la neteja viària, a la recollida d’escombraries, a la xarxa de clavegueram… en definitiva, al funcionament correcte de la ciutat, l’Ajuntament destina més de 18 milions d’euros del pressupost de 2014.
Aquesta inversió permet proporcionar una qualitat de vida saludable i equilibrada als cornellanencs i es veu reforçada per campanyes de promoció d’actituds cíviques i per una ordenança que imposa sancions als vàndals.
L’espai públic és el nostre patrimoni del dia a dia, i com a tal cal considerar-lo i actuar. Cornellà ja compta amb inversió, però també necessita compromís cívic, urbanitat i atenció per a convertir-se en la ciutat ordenada i moderna, pròpia del segle XXI, on tots volem viure.