22 de setembre de 2014

Una valoració positiva de la ciutat

Els qui coneixem aquesta ciutat sabem que el seu gran valor és la distància curta, les persones que ens envolten, l’ambient i el teixit social que s’ha construït gràcies a la proximitat, la diversitat i la voluntat de formar part d’una comunitat. Molts tenim el nostre origen immediat lluny d’aquí, però el treball ens va portar o va portar els nostres pares a construir-se un futur millor justament aquí, en aquesta ciutat que ara té part de nosaltres en la seva història.

Una recent enquesta que hem encarregat ens revela que la gran majoria dels qui vivim a Cornellà ens sentim molt identificats amb la ciutat, estem satisfets de viure-hi. L’estimem. Com és lògic, hi ha coses que ens agraden més, i altres aspectes que voldríem millorar. Valorem el transport, la tranquil•litat, la seva gent... Encara que també, i no em sorprèn, ens preocupen l’atur i la situació econòmica. Els enquestats valoren molt bé les mesures que hem pres en els últims anys, principalment a través de l’Acord Social contra la Crisi: la Botiga Solidària, els plans d’ocupació, etc., però també creuen que és on més hauríem d’insistir.

Una altra dada curiosa és que espontàniament els entrevistats coneixen poc les activitats que organitza l’Ajuntament, però en canvi, els qui n’estan informats les valoren molt bé. Aquí hem de fer un esforç més per donar a conèixer tot aquest àmbit, perquè hi ha moltes opcions, dirigides a persones de totes les edats i amb especial atenció a les activitats familiars.
En fi, són dades per reflexionar i per seguir treballant, per seguir esforçant-nos a comprendre allò que la ciutadania espera de la gestió municipal i allò que volen i desitgen per a Cornellà.

Pots consultar aquí tots els resultats de l'enquesta.