14 de novembre de 2014

Tres vehicles nous per fomentar un transport més sostenible

Ahir vam presentar tres nous vehicles elèctrics, que l’Àrea Metropolitana cedirà a l’Ajuntament durant un temps. Són vehicles que funcionen connectant-los a la xarxa elèctrica, no generen cap gas contaminant, i són, d’alguna manera, una de les opcions més serioses de cara a un futur més sostenible per al transport privat a les ciutats.
L’objectiu de l’Àrea, de l’Ajuntament, i també de l’empresa Renault, que els finança, és, a més de contaminar menys utilitzant aquest cotxe en lloc d’un cotxe amb motor tradicional, difondre entre la ciutadania les seves virtuts. Amb aquests vehicles, fem la nostra petita aportació al medi ambient, mostrem un camí per modificar valors i conductes. És un pas discret, però alhora intens i sòlid, que ha de marcar el futur.
És veritat que haurem de preparar més les ciutats per a atendre aquestes noves realitats de mobilitat. En unes setmanes, està previst que es posi en marxa un primer punt de recàrrega ràpida per a cotxes elèctrics, a Almeda. Hem insistit molt en fomentar el transport públic, i aquestes noves realitats ens fan plantejar també que cal treballar per facilitar el transport privat sostenible: els vehicles elèctrics, les bicicletes...
La mobilitat no es pot plantejar sense tenir en compte el futur, la sostenibilitat tant del sistema com del nostre entorn. Per això, aprofitant aquesta presentació, també he volgut recordar que seguim esperant el nou carril que havia de transformar la C-245 entre Cornellà i Castelldefels, convertint-la en una via que vertebri el sud de la comarca de manera directa, ràpida i sostenible, en transport públic, bicicleta o a peu. On té el projecte la Generalitat? Fa falta centrar-se en els problemes de la vida quotidiana, en la convivència i en treballar per al futur.