13 d’abril de 2015

Cornellà Natura: un projecte per transformar la ciutat a partir del consens

Ara fa pocs dies hem fet dues presentacions obertes del projecte Cornellà Natura, que també haureu vist a l’últim Cornellà Informa. Amb el vídeo que acompanya aquesta entrada, podreu coneixe'n més detalls, d'una manera ben gràfica.
Cornellà Natura és una proposta oberta, que consta de dos elements que vull destacar. Primer, que és una proposta per transformar la ciutat, de treballar amb la natura com a element de cohesió, de deixar que la natura que ens envolta s’integri als carrers. I segon, que incorporarem un nou mètode de decisió, a través del programa Construint Consensos, perquè reflexionem entre tots, els pros i els contres dels passos que haguem de donar.

És exactament això: Cornellà Natura fa una proposta per dialogar sobre la ciutat, sobre la seva funció, sobre com han de ser els espais públics. Avui dia veiem molta gent que es mou els caps de setmana cap a l’entorn del riu, l’avinguda del Baix Llobregat, o el parc de Can Mercader. Hi ha activitats al carrer cada cap de setmana, entres a la biblioteca un dissabte i hi trobes almenys cent persones. D’alguna manera, són coses que ara trobem normals però que no ens imaginàvem fa uns anys. Qui pot dir ara que és una ciutat per a dormir? A Cornellà s’hi viu, s’hi creix, s’hi aprèn, s’hi comparteix.
Això vol dir també que l’espai de la ciutat es transforma, i a la mida que millora la gent el va fent seu, segons les seves necessitats. Hi ha espais que van canviant de funció. I el projecte Cornellà Natura és per reflexionar què volem per a tots aquests espais. És possible que sí, que hem acabat un procés de dotació d’equipaments, i de transformació de la ciutat; però no només ens podem plantejar el que nosaltres necessitem, o el que necessitem ara.
Potser, d’aquí a deu anys, farà falta transformar aquests espais i equipaments, per adaptar-se a la realitat i el que necessitaran les persones que formarem aquesta ciutat llavors. Per exemple, l’avinguda dels Alps es va construir perquè era imprescindible un enllaç per als vehicles entre el nord i el sud de la ciutat. Avui en dia, fer-ho amb una via de quatre carrils ja no és necessari, i per això s’hi han habilitat aparcaments fa unes setmanes, i tenim la intenció de transformar-la de cara al futur.
Hi ha moltes idees que poden ajudar a transformar aquesta ciutat en una ciutat molt més amable; moltes persones amb qui parlo pel carrer o a qualsevol acte ciutadà me les plantegen. Que sí fer peatonal aquell carrer o aquell barri, que si posar arbres, espais artístics aquí o allà... Aquí ve la segona idea que us deia: amb Construint Consensos, volem incorporar totes aquestes mirades, tota aquesta creativitat al futur del nostre espai públic. No serà fàcil, perquè el primer que haurem d’aprendre és que la nostra bona idea li pot semblar negativa a un altre grup de veïns de la ciutat. Però del diàleg, se n’aprèn, i serveix per avançar. Construir un consens vol dir precisament això: incorporar totes les mirades per progressar.