9 de novembre de 2015

Congelació dels tributs municipals i inversions socials


El darrer ple municipal va estar protagonitzat per l’aprovació inicial del pressupost, que ve a ser com preveiem organitzar la despesa de l’Ajuntament per a 2016. Però abans ja havíem discutit la proposta d’Ordenances Fiscals, que marquen com obtindrem els nostres ingressos, els ingressos propis, al marge de la part que altres administracions estan compromeses a aportar a les finances municipals.
A destacar que els tributs, impostos municipals (IBI, vehicles...), taxes, preus públics etc., es congelen per a 2016. Hem decidit apostar per la prudència i la responsabilitat en la gestió d’aquesta política d’ingressos, i proposem deixar-los igual, perquè el balanç del darrer any així ho aconsella.
Les bonificacions a les noves activitats i emprenedors (“quota zero”) es mantindran durant 2016. I també anirem incorporant la regulació de la ‘tarificació social’, encara que no faré d’això demagògia, es farà on sigui possible i prenent bé la mesura, ja que en alguns casos, serà complicat de calcular i aplicar. No perdem de vista que el ‘tot gratis’ no existeix. Si establim un compromís, és que podrem complir-lo. El paper ho suporta tot, podríem haver-ho promès i ja està, i alguns ho reclamen alegrement, però la realitat s’ha de basar en fer raonable i sostenible el finançament de qualsevol servei: en la justa mesura per a usuaris o per a contribuents. Sobretot, en casos com el de les escoles bressol, que la Generalitat s’ha anat treient de sobre en els últims anys, retallant aportacions, endarrerint pagaments.
En resum, però, parlem de congelació fiscal, preveient uns ingressos raonables per fer front a la situació actual sense desatendre les necessitats bàsiques de la ciutat.

Més de 8 milions en inversions

Pel que fa a la despesa, subratllaré que els pressupostos tenen unes orientacions bàsiques, que són la política social, evitar la degradació de l’espai urbà, i cuidar els equipaments, millorant-los o transformant-los segons el que Cornellà requereix.
Sempre fem un pressupost prudent, no incorporant ingressos procedents d’altres administracions que no hem rebut encara. Si la realitat millora les previsions, pot succeir com aquest any que hem pogut destinar 4,3 milions suplementaris a inversions, i sumar-los als 4 milions ja planificats del pressupost per a 2016. En total, per tant, seran més de 8 milions que l’any que ve destinarem a inversions per millorar la ciutat.
Seguirem invertint en plans d’ocupació municipals, aportant diners per a les beques menjadors, en lloguer social, etc., i destacar també que és el quart any consecutiu que l’Ajuntament no s’endeuta. O sigui, uns comptes expansius, però sense augmentar el deute, ni augmentar els impostos, com he explicat abans.
L’orientació és clara, des de la prudència i la contenció, treballem per fer créixer la ciutat, no abandonem els nostres compromisos, i mantenim el marge per seguir responent a les dificultats que la crisi està provocant en moltes famílies.