13 de novembre de 2015

Hi ha propostes que exemplifiquem clarament que comptem amb persones i col·lectius emprenedors i amb capacitat de generar molts projectes en positiu i per sumar. Com a mostra la creació de la Xarxa d'escoles de Segona Oportunitat (E20) on es troba la Fundació el Llindar de Cornellà i que ha tingut ressò a El Periódico.