8 de febrer de 2016

A Prop Teu es consolida

Fa tres anys va néixer el projecte A Prop Teu, després de moltes hores de reflexió, disseny i elaboració sobre la forma de portar a terme una idea sorgida i plantejada un temps abans. El gran repte del projecte és aconseguir, com bé diu el seu nom, apropar l’Ajuntament a la ciutadania, i per això cal assolir uns objectius mínims com són els de donar resposta a totes i cadascuna de les queixes, incidències i propostes que ens arriben, amb una explicació personalitzada i argumentada; que la resposta sigui en un temps prudencial; reduir la burocràcia i obrir els diferents canals de comunicació que la nova societat de la informació i la comunicació ens permet utilitzar...

Cal remarcar que el funcionament del projecte no ha generat un augment dels serveis ni un cost afegit, ha estat la implantació d’un nou sistema de gestió de les peticions de la ciutadania, a través d’una coordinació de totes elles, a través d’un tractament transversal, en què intervenen diferents actors, els tècnics dels serveis, els regidors responsables dels àmbits corresponents, i els regidors assignats a cadascuna de les zones en que vam dividir el municipi.

Ha estat la implantació d’un nou model de gestió, una nova forma d’entendre la manera de relacionar-se amb el veí i la veïna, un canvi cultural en la forma de treballar dins del propi Ajuntament, però sobretot, l'oportunitat de poder escoltar l’opinió de les persones que volen expressar el que veuen a la ciutat, de poder-les analitzar, de poder-les debatre, i com no, poder fer petites actuacions a l’espai públic que permeten la seva millora, el seu manteniment, i ajustar-se allò que de vegades, des de una mirada més llunyana, no es veu.

És una eina que facilita i amplia la possibilitat de participació de la ciutadania en la gestió de l’espai públic, d’una forma directa i immediata. En l’últim any hem registrat més de 1.000 incidències i en conseqüència s’han desenvolupat més de 500 projectes en l’espai públic, per donar resposta a les peticions dels ciutadans. És un projecte que ens permet millorar la ciutat entre tots.

Darrera de cada acció, més petita o més gran, hi ha un nom, el d’una persona anònima que ho ha fet possible, la seva visió de la ciutat ha posat de manifest una millora o un aspecte a solucionar que, després de l’anàlisi pertinent per part dels tècnics municipals, s’ha portat a terme. Quan no ha estat possible actuar, s’ha obert un diàleg i el ciutadà ha rebut les raons per les quals no s’ha pogut desenvolupar la seva proposta o perquè s’ha hagut d’endarrerir o posposar. Parlant, la gent s’entén, si apliquem aquesta màxima, l’Administració ha de parlar de tu a tu amb la ciutadania, a través dels representants. I aquest és el nostre objectiu, el que pretenem amb l’A Prop Teu de Cornellà.