4 d’abril de 2016

Una situació injusta

Fa unes setmanes, cridàvem de nou l’atenció sobre una situació que la Generalitat està perpetuant en els darrers anys, la del deute que manté amb l’Ajuntament de Cornellà – i amb molts d’altres – perquè endarrereix les liquidacions de serveis i obres diversos.

Són més de 9 milions en pagaments convinguts i compromesos. Nou milions, que si teniu en compte que el pressupost de l’Ajuntament és de 76, podeu suposar el pes que tenen en les finances municipals.

I es tracta sobretot de temes socials: finançament dels serveis socials bàsics, dels serveis d’inclusió social, el transport adaptat; les escoles bressol, l’escola de música... en aquests casos no només retallen el que s’havien compromès a aportar, sinó que tarden anys en liquidar l’aportació. També tots els temes d’ocupació, del pla de l’entorn, les obres del Pla Integral de Fontsanta... Totes són coses que ja estan fetes o serveis que ja estan prestats i pagats, perquè són bàsics i necessaris per a la ciutat i per a moltes famílies.

És una situació que s’arrossega des de fa temps. Tal i com estan les coses, Cornellà i molts altres ajuntaments hem de fer de “banc” de la Generalitat, perquè avancem pagaments que els hi correspon fer i que no paguen en els terminis acordats. És injust, no és elegant ni és raonable traspassar així el seu problema, aprofitant que els altres sí han fet una bona gestió dels seus recursos.

Tot això, mentre com a Ajuntament hem buscat la manera d’oferir noves ajudes a les famílies, començarem aquest any amb una tarifació social en alguns serveis municipals, intentant redistribuir i incrementar els recursos on avui més ho necessitem. Aquest és l’esforç que hem plantejat fer amb el pressupost municipal, i per l’altra banda només s’intenta estirar i estirar una situació que pot acabar perjudicant, i molt, més d’un ajuntament.

És hora de deixar-se de discursos i de centrar-se en realment ajudar les famílies, si escolten el món local, potser tindrien més clares quines són les prioritats, què és el que fa falta en el dia a dia, i precisament són aquells temes que més estan deixant en segon terme.

Nota de premsa