19 de setembre de 2016

354 desnonaments paralitzats

Recentment hem conegut, segons dades judicials, que entre 2013 i 2015 s’han paralitzat a Cornellà 354 desnonaments. Això significa que 354 famílies han pogut mantenir les seves llars i evitar situacions de crisi personals i familiars, de patiments i angoixes. Són 354 casos amb noms i cognoms. I ha estat possible gràcies a la intervenció municipal i a la Oficina de Mediació Hipotecària que vam posar en marxa amb la FAVCO a finals de 2012. Un treball minuciós i detallat, d’hores i hores de dedicació i esforç i de suport de tota mena a aquestes famílies.
Des del primer moment hem denunciat a Cornellà la injustícia en aquests casos i hem portat a terme mesures per protegir i defensar el dret a l’habitatge dels nostres veïns davant situacions injustes. La nostra posició ha estat ferma: suport i mesures, dintre de les nostres competències, per protegir el benestar de les persones i evitar la fractura social que això comporta. Hem creat una bossa de pisos de lloguer social, una ordenança per sancionar als grans propietaris d’habitatges buits i seguirem acompanyant a tots aquells ciutadans i ciutadanes més vulnerables i afectats.