24 d’abril de 2017

Transparència institucional

Dimecres la Universitat Autònoma de Barcelona ens van atorgar, per segon any consecutiu, el segell Infoparticipa, que reconeix la qualitat i la transparència en el web municipal. Dels 52 indicadors que es valoraven vam aconseguir 50, és a dir més del 96% dels requeriments per atorgar el segell que acredita aquest reconeixement.
Els temes de transparència i avaluació de l’Administració Pública són aspectes de plena actualitat en la societat i en els mitjans de comunicació. Des de fa uns anys estem adoptant mesures d’obligat compliment per rendir comptes a la ciutadania i mica en mica anem perfeccionant i ampliant els processos perquè els ciutadans puguin tenir el màxim d’informació i accés a la gestió municipal. Eines com la web, el portal de transparència “Govern Obert” i plataformes de participació ciutadana són instruments que ens apropen al ciutadà i generen nous canals de comunicació.
Fer la informació més accessible i intel•ligible és un compromís i responsabilitat municipal cap als nostres ciutadans i obtenir aquest tipus de reconeixement és indicatiu de que estem en el bon camí.