9 de juliol de 2018

Casals per a tothom

Ja fa diversos estius que hem impulsat un pla per oferir casals d’estiu amb facilitats per a què infants de famílies en situació de vulnerabilitat hi puguin participar. Tenen un doble objectiu, primer l’acolliment i integració d’aquests infants que per qüestions bàsicament econòmiques, tenen menys accés a opcions de lleure, i en casos més específics, fins i tot garantir d’aquesta manera un àpat diari, de forma més o menys paral·lela a com es fa durant el curs escolar amb les beques menjador.

Volem respondre així a una situació d’incertesa, a situacions que realment són preocupants i que ens anem trobant en el dia a dia de la ciutat. Per un cantó, incorporant-los a l’oferta normalitzada d’activitats d’estiu d’escoles, clubs i esplais i, també, amb casals específics que gràcies a la col·laboració de diverses entitats, es realitzen durant el mes d’agost, i que aquest any atendran a uns 110 nens i nenes derivats dels serveis socials municipals.

La col·laboració de les entitats, de qui hi posa equip humà i de qui hi posa finançament, cal subratllar-la. I cal subratllar també que, encara que hi hagi vacances, hi ha situacions que no en fan mai i que requereixen la nostra solidaritat. És un repte social i moral que plantegem que requeria una resposta àmplia i compromesa, i la resposta està sent excel·lent.