19 d’octubre de 2009

No podem perdre tot el que hem aconseguit

Deixava l’altre dia el tema dels “nous reptes” en la necessitat de afrontar-los amb els recursos de què disposem actualment, malgrat que feia referència a la necessitat d’abordar un nou model de finançament. Parlem de l’actual sistema i entrem en la matèria concreta.
Els ingressos municipals estan molt regulats, i les decisions municipals tants sols afecten les taxes, els preus públics i els impostos de l’IBI, Plusvalia, Vehicles de Tracció Mecànica... la resta vénen determinats pel propi Estat (sobretot la part que ens correspon de la cistella d’impostos sobre la benzina, el consum... que patirà una baixada important). L'impost més universal a nivell local és el de l’IBI, i és en aquest el que la decisió pot afectar més la butxaca dels ciutadans.
Quant a despeses val a dir que la despesa corrent prevista inicialment se situarà per sobre del 2,5 % respecte a l’any 2009; perquè prèviament a la seva elaboració, s’han adoptat mesures de reducció i congelació de despeses, però hi ha altres que augmenten, com per exemple el personal per a nous equipaments, l’augment de les retribucions dels funcionaris, l’augment dels costos dels serveis contractats (escombraries, enllumenat, manteniment...)
S’ha fet un bon retall en alguns apartats òbviament perquè els comptes quadrin, però assegurant sobretot el bon funcionament dels serveis, el manteniment del grau d’inversió local, la cohesió social i garantir la seguretat de les persones (compromisos irrenunciables). Això ha de fer possible una contenció responsable de la pressió fiscal, en la mesura del possible. Els marges són molt estrets, però possibles.
En les propostes de pressupostos i ordenances per a l’any 2010, s’han de recollir els objectius esmentats, destacant-se fonamentalment els d’assegurar la seguretat i la convivència ciutadana, l’augment de la inversió en educació i el no decreixement en les polítiques socials i culturals. I una clara aposta per la contenció fiscal representada fonamentalment amb la congelació de la majoria de taxes i impostos que són responsabilitat de l’Ajuntament
Estic convençut que el pressupost serà el més adequat possible en aquests moments, però per seguir fent bé els deures caldrà ser molt rigorós en la seva execució i seguiment, caldran nous esforços i sacrificis.
Cal fer una mirada enrere per veure on estàvem tan sols fa uns 25 anys, i tot el que s’ha fet, i el que està en execució; quatres escoles bressol, tres biblioteques, dos auditoris, una Fira, un Centre d’Empreses, un Parc Esportiu, cinc pavellons esportius, pàrquings, habitatges socials, reforma de carrers, rehabilitació d’edificis històrics, la recuperació del Palau de Can Mercader, la creació de tres parcs a la ciutat, l'eliminació del mur de separació de la via del tren de la RENFE.
Totes aquestes actuacions s’han pogut fer. Fa uns anys tot això podia semblar una utopia, però avui són una realitat. Algunes d’elles són de fa poc temps, però ja estan dins del paisatge urbà que coneixem i sembla que hi han estat sempre. Ens sembla que el temps passa molt poc a poc quan es fan les obres, però de seguida les tenim amortitzades. Hem de seguir fent coses, però sobretot, hem de conservar el que s’ha fet i gaudir dels espais públics que ens ha costat tant de construir. No solament s’ha de mirar el futur, també hem d’aprendre a conèixer els racons de la ciutat, a passejar pels nostres carrers, seure a les nostres places, utilitzar les instal·lacions esportives, les culturals... La ciutat té una gran oferta d’activitats de tot tipus i per a totes les edats, i compta amb el millor patrimoni, la gent compromesa i de vegades anònima que treballa desinteressadament per promoure i realitzar projectes culturals, esportius, socials o recreatius en benefici de la nostra comunitat. El seu esforç i sacrifici ha de ser un exemple per a tots, en qualsevol moment, però més en situacions com les que vivim.
Amb aquest patrimoni i l’acord social contra la crisi subscrit entre aquest Ajuntament, algunes forces polítiques i Entitats de la ciutat, que serà el nostre full de ruta durant els propers anys, segur que serem capaços de superar aquesta crisi. No podem perdre tot el que hem aconseguit. Junts, amb esforç i sacrifici aconseguirem superar-la.