1 de febrer de 2013

Eduquem en valors

"Entre tots construïm la Pau" és el producte de la unió de moltes sensibilitats de la nostra ciutat que treballen estretament des de fa anys per fomentar els valors de la pau en diferents àmbits, més enllà de la definició clàssica de l’absència de guerres i baralles. Aprofundint en conceptes i valors com la solidaritat, l’honestedat, el diàleg, el consens i el respecte; i que ens els moments que vivim cal recuperar i incorporar al nostre codi personal i transmentre’ls als nostres fills i filles per progressar cap a una societat justa i igualitària.
Escoles, ludoteques i entitats han treballat i treballen aquesta setmana, al voltant del Dia Escolar de la No-violència i la Pau, amb activitats diverses però amb el denominador comú de construir col•lectivament perquè com deia Ghandi “no hi ha camins per la Pau, la Pau és el camí”.
En els moments de convulsió que vivim potser hauríem de tenir més moments per parar, de reflexió individual i col•lectiva per definir i concretar on estem i cap a on volem anar.