27 de novembre de 2015

Un any més, el Pla Educatiu d'Entorn contribueix a enfortir lligams socials

Tot just aquesta setmana s’ha reunit el consell del Pla Educatiu d’Entorn, tant per valorar les activitats realitzades fins ara, com el curs que acaba de començar. Són fins a 25 activitats als centres educatius del barri de Sant Ildefons, que aquest any arriben a 10, ja que s’hi ha afegit el nou institut Cornellà de Llobregat. Es tracta d’un pla compartit entre l’Ajuntament de Cornellà i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, però en què sempre vull remarcar la implicació d’entitats de la ciutat, a més de les direccions i AMPAs dels centres. Sense les entitats, sense que hi hagi una coresponsabilització, amb el màxim de persones, aquestes mesures socials no serien possibles, o millor dit, no tindrien el mateix sentit ni la mateixa importància.
El curs passat, van ser més de 3.300 participants en total entre totes les activitats. I així, els nens i nenes, i joves del barri poden fer activitats que els integren al barri, que fan un lligam social, a través de la cultura, del joc, però sobretot de la relació amb els altres, amb aquelles persones que des d’una entitat condueixen l’activitat. Junts, en família, dins o fora de l’horari escolar, fent més densa la xarxa de la integració que neix a partir de l'escola.