21 de desembre de 2015

Ponts de diàleg i maduresa política

Ahir vam celebrar les dotzenes eleccions generals de la democràcia. De nou un exercici de llibertat d’expressió dels nostres ideals i pensaments i que els nous dirigents hauran d’interpretar i canalitzar adequadament davant un panorama polític més fragmentat i divers que mai, fruit dels nous temps, de les noves generacions i de les noves realitats socials.
Arribem a un moment transcendental per fer política amb majúscules, per posar sobre la taula profundes reformes institucionals en un escenari amb ciutadans més informats , formats i més exigents. Amb una societat cada cop més exigent, que demanarà que els continguts i els projectes polítics responguin a les seves necessitats.
S’ha posat de manifest que calen noves formes d’enfocar i reformular estructures. Serà moment ara de fixar nous paràmetres i noves expectatives, i de definir i concretar, per exemple, tot el que afecta a la divisió territorial.
Esperem que els que tinguin que governar, ho facin posant la política al servei de les persones, de les seves necessitats i del nou escenari econòmic, social i ciutadà que tenim per endavant. Hi ha molts temes per resoldre sobre de la taula. Esperem que tothom estigui a l’alçada de les circumstàncies i actuïn amb responsabilitat, anteposant el benestar i l’estabilitat social a interessos partidistes. S’obre un període per sumar, per trobar consensos, crear ponts i estructures sòlides. És moment de reflexionar sobre el que els ciutadans demanen als seus governants i actuar amb maduresa i responsabilitat.