11 de gener de 2016

L’atur, una de les meves preocupacions

En moments d’incertesa com els que estem vivint a nivell general, no podem perdre de vista allò que realment afecta més directament a les persones, el seu dia a dia, la seva dignitat, la seva autoestima. Hi ha una gran part de la nostra població que ha patit i segueix patint les conseqüències de la maleïda crisi econòmica. L’atur ha estat demolidor en aquests anys, i ha estat una de les meves grans preocupacions, no tant sols per la repercussió econòmica que ha generat a les famílies, sinó també pels seus efectes psicològics. Precisament per això, des de fa més de sis anys vam incrementar els Plans d’Ocupació, per donar suport a aquestes persones, els primers anys amb el suport de l’Estat i la Generalitat, i en els darrers anys, només amb els recursos propis i d’altres administracions locals. No han estat sols paraules i expressions populars de voluntats, sinó fets reals, com ha estat la contractació temporal de 1.000 persones en els darrers quatre anys.

L’evolució de la taxa d’atur, des de l’any 2008, presenta un creixement de més de 9 punts percentuals fins l’any 2011, i una reducció a partir d’aquell moment (fins el mes de desembre de 2015) de 5 punts. En l’últim any es pot observar una reducció en termes absoluts de 664 persones que s’han incorporat o reincorporat al mercat laboral.

El nombre d’aturats a Cornellà a data 31 de desembre era de 6.449 persones, de les quals més del 50% tenen més de 45 anys, el 26% entre els 35 i 44 anys, i la resta, un 24% tenen menys de 35 anys. I aproximadament un 51% d’aquest col•lectiu percep prestacions o subsidis de desocupació.

Les dades demostren que la tendència s’ha invertit, però la recuperació és lenta, no tan sols per poder arribar a la situació de partida de l’any 2007, sinó perquè la crisi també ha estat una excusa per la pèrdua de drets laborals i per tant s’ha precaritzat el treball. I això, malauradament, és així.

Des del món local, com ja he expressat en més d’una ocasió, no disposem de capacitat ni mecanismes per incidir en la macroeconomia, però sí que intentem mantenir determinats pilars, com poden ser els serveis públics, els seus llocs de treball i els que genera la pròpia ciutat.

Les polítiques han de servir a la ciutadania, i el camí que vam engegar ara fa quatre anys, amb recursos propis, continuarà en els propers. El mes d’octubre vam establir el primer Pla de Xoc d’aquest mandat amb la contractació de les primeres 100 persones per atendre determinades activitats publiques, el primer gran grup a finals del mes de desembre de 2015 i el segon abans de finalitzar el mes de gener de 2016. Persones seleccionades a través d’un rigorós procés d’avaluació de necessitats, en què han participat unes 900 persones; gran part d’elles podran acollir-se als propers Plans d’Ocupació previstos per aquest exercici, que suposaran 200 llocs de treball temporal més.

Davant de les preocupacions, respostes, aquest crec que ha de ser el camí.