15 de maig de 2017

‘Renovem barris’ per millorar el nostre espai comú

Segurament heu vist la gran carpa que presideix la plaça Europa amb la mostra Cornellà Natura,dins d'una Metropoli Verda que es va obrir el passat cap de setmana. Forma part del projecte global Cornellà Natura que com sabeu té per objectiu guanyar terreny a l’asfalt i recuperar espais naturals a la ciutat per fer-la més amable, acollidora i còmoda per als ciutadans i, perquè no, saludable i més humana, com ja he comentat en vàries ocasions.

Hem d’aprendre a mirar la ciutat d’una altra manera i també a ser partícips i responsables per tenir un entorn per viure i conviure. Ara, i sota el mateix criteri i reforçant aquesta idea global, hem posat en marxa el programa “Renovem els barris”, que consisteix en fer microprojectes exprés amb unes brigades especials que renovaran i/o repararan peces de mobiliari o espais que en poques hores poden millorar sensiblement i que contribuiran, sens dubte, a tenir els espais més cuidats i agradables. L’objectiu és evitar el deteriorament i fer tasques de manteniment permanent que contribueixin a tenir una ciutat cuidada i ordenada.

Ja hem fet algunes petites intervencions en el barri de Sant Ildefons, pintant mobiliari, millorant baranes, replantant parterres, col•locant noves papereres, etc. i continuarem per tots els barris per intentar mantenir en bones condicions els nostres espais comuns. Nosaltres dediquem recursos i esforços, però també és cert que cal que tothom se sumi en aquesta tascar perquè tots som beneficiaris i responsables.